Prozer mottar støtte fra Innovasjon Norge for arbeid med matsvinn

Vi er glade og stolte over å motta finansiering fra Innovasjon Norge. Støtten skal brukes til å teste og utvikle Prozer sin løsning for forebygging av matsvinn i offentlige institusjoner.

Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, Marte Lønnebakke, forteller at bærekraft er et satsingsområde i Innovasjon Norge og en viktig faktor når de vurderer prosjekter.

–  Det er behov for flere gode løsninger for å bekjempe matsvinn, som er en stor miljø- og samfunnsutfordring i dag. Selskapet vil jobbe med hele verdikjeden og vi synes deres fokus på adferdsendring er spennende. Vi ønsker dem lykke til med sitt utviklingsprosjekt, sier Lønnebakke.

Finansieringen bidrar til at Prozer får kvalitetssikret og videreutviklet metoder for forebygging av matsvinn, og vi håper prosjektet kan være med på å sette matsvinn enda høyere på dagsorden hos institusjoner i hele landet.

Vi i Prozer takker for tilliten og gleder oss til å fortsette å bistå andre i kampen mot matsvinn.

Stikkord: