Om oss

Med erfaring og kunnskap dekker vi alle deler av det å drive et kostnadseffektivt og fremoverlent kjøkken. Vi tilpasser alle våre tjenester etter deres behov og målsetninger. Derfor vektlegger vi godt forarbeid, og inkluderer alle involverte for å skape gode resultater. 

Vi stiller gjerne vår viten og kompetanse til rådighet gjennom foredrag og undervisning.

Helge Slettingdalen

Helge er daglig leder i Prozer. Han er utdannet kokk og kjøkkensjef med over 25 års erfaring fra bransjen i Norge, London og Frankrike. De siste 14 år har han jobbet som salgssjef i storkjøkkenbransjen med fokus på prosjektering, utstyr og ernæring.

I Prozer er Helge en alt-mulig-mann med et stort smil, som omsetter ideer til handling, med lang erfaring fra begge sider av bordet. Helge er særlig opptatt av sunn og bærekraftig mat i institusjoner, og startet Prozer fordi han mener at matglede bidrar til god helse og livskvalitet.

Vår virksomhet bygger på fire verdier

kunnskap

Bærekraft​

Vi tror på at matglede fremmer bærekraft, fordi matglede skaper respekt for ressursene våre. Bærekraftige måltider bidrar til at vi ikke bruker flere ressurser enn vi har til rådighet.​

Felleskap

Felleskap

Forandring skapes best i fellesskap. Derfor mener vi at alle som er involvert i måltidet skal inkluderes i prosessen, både de som lager og de som spiser maten.

Tverrfaglighet

Tverrfaglighet

Vi ser på forskjellighet som en ressurs. Samarbeid på tvers av fagligheter gir nye perspektiver og fremmer læring. 

Livkvalitet

Livskvalitet

Gode måltider skaper glede og verdifulle liv. Derfor er matglede i sentrum for alt vi gjør.

Vi tilbyr

✓ Helhetlig rådgiving innenfor alle deler av måltider og kjøkkendrift

✓ Bærekraftige kjøkkenløsninger som gir både økonomisk og miljømessig gevinst

✓ Prosjektering, tegning og levering av utstyr til kjøkken

✓ Foredrag, undervisning og kompetanseheving innenfor bærekraft, matsvinn og ernæring