Kjølelagerovervåking

Med små trådløse sensorer

Matforhandlere og leverandører kan effektivt administrere samsvarslogging og redusere matsvinn ved å fjernovervåke lagringstemperaturdata. Smart sensorteknologi gir sanntidsdata som eliminerer behovet for manuelle kontroller, noe som sparer tid, reduserer kostnader og hjelper til med tidlig oppdagelse av utstyrsfeil.

Temperatursensorene våre er små og diskrete og forstyrrer ikke produktvisningen. De tilbyr opptil 15 års batterilevetid i kalde forhold til lave kostnader. Zero-touch-tilkobling til skyen og en lang trådløs rekkevidde gjør dem enkle å distribuere og ideelle for store anlegg.

Hvordan fungerer det?

Anolytech har utviklet en desinfeksjonsteknologi basert på vann, salt og elektrisitet som gjør desinfisering med skadelige kjemikalier unødvendig.

Den bærekraftige sirkulære teknologien produserer en pH-optimalisert hypoklorsyre, AnoDes, på plass hos kunden.

Dosering foregår helt automatisk og er meget enkelt å bruke.

Er EU sertifisert og godkjent av Mattilsynet for bruk til desinfeksjon og i næringsmiddel industrien.

Pålitelig

Små doser AnoDes dreper effektivt bakterier, virus, sporer, mugg og sopp. Fjerner og stopper veksten av biofilm som risikerer å tette vannsystemet og gi grobunn for bakterier.

 • Erfaringsmessig kan dere senke temperaturen fra 70-75°C til 50-55°C (avhengig av dusj kapasitet med mer) uten å være redd for legionella.
 
 • Bruker lite energi til å produsere på plassen hos dere og dere vil få «gratis» desinfiseringsvæske til bruk andre steder.
 
 • Dere vil spare masse penger på å bruke mindre kjemi og får et mer miljøvennlig miljø og til en lavere total pris.
 
 • AnoDes er helt uten kjemikaler og giftige stoffer og vil hjelpe dere å nå FN’s Klimamål 2030.
 
 • Det er helt ufarlig å håndtere for personalet

I praksis

Maskinen er lett å installere, tar liten plass og gir også ett mye bedre CO₂ regnskap. Vi doserer hele tiden svært lite AnoDes i det innkommende vannet som allikevel gir sikkert vann i hele kjeden.

Lav innvestering, god oppfølging på service og driftssikkert system. Bidra til en bedre klode og fremtid.

Bruksområder

 • Hotel og restaurant
 
 • Landbruk
 
 • Eiendomsforvaltning
 
 • Helsesektor
 
 • Drikkevann
 
 • Industri og renseanlegg

Garanti

Vi er så sikre på vår desinfeksjonsteknikk at vi kan GARANTERE, innen rammeverket for drikkevannsdirektivet, at du får et bakteriefri drikkevann.

Hovedside

Sensor

Matsvinn